Resim açıklaması

Riskli vergi ödəyiciləri barədə məlumatın verilməsi

VÖEN Vergi ödəyicisinin adı Vergi orqanı Vergi ödəyicisinin riskli vergi ödəyicisi hesab edilməsi barədə Qərarın Vergi ödəyicisinin riskli vergi ödəyicisi siyahısından çıxarılması barədə Qərarın tarixi
tarixi nömrəsi tarixi nömrəsi