Vergi uçotuna alınmış vergi ödəyiciləri barədə məlumatın verilməsi
 
VÖEN-ə və ya Ada görə vergi ödəyicisinin axtarılması
 
  Hüquqi şəxslər üzrə Fiziki şəxslər üzrə
   
VÖEN-ə görə
Ada görə
 
     
Qurumun adından sonra təşkilati-hüquqi formanın adı yazılmamalıdır.
Ad böyük hərflərlə yazılmalıdır.