Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatları haqqında
Qurumun adından sonra təşkilati-hüquqi formanın adı yazılmamalıdır.
Ad böyük hərflərlə yazılmalıdır.
Ada görə axtarış
VÖEN-ə görə axtarış