Sertifikatın tipinin müəyyən edilməsi
 
  • Dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanları – "Dövlət" sertifikatı
  • Hüquqi şəxslər və sahibkar fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər - "İş" sertifikatı
 
VÖEN