VERGİLƏRİN HESABLANMASI ÜÇÜN KALKULYATOR
 
ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmamış şəxslərin sadələşdirilmiş vergisinin hesablanması
Avtonəqliyyat vasitəsi ilə sərnişin və yük daşınmasını həyata keçirən şəxslərin sadələşdirilmiş
      vergisinin hesablanması
Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sadələşdirilmiş vergisinin hesablanması
     (Əlavə məlumat)
Fiziki şəxslərin muzdlu işdən əldə olunan aylıq gəlirindən vergisinin hesablanması
Yol vergisinin hesablanması
Mədən vergisinin hesablanması
Vergi borclarına faizin hesablanması