HÜQUQİ ADIN YOXLANMASI
Qurumun adından sonra təşkilati-hüquqi formanın adı yazılmamalıdır.
Ad böyük hərflərlə yazılmalıdı.
Adı    Hüquqi adın yoxlanması
Oxşar hüquqi adların axtarılması